Per 1 september 2018 is Peter Hordijk benoemd tot hoogleraar bij de afdeling Fysiologie met als leerstoel: “Cellular and molecular physiology of microvascular disease”.

Het onderzoek van Peter Hordijk richt zich op het endotheel, de enkele laag cellen die de binnenwand van onze bloedvaten bekleedt. Belangrijke topics zijn de integriteit van het endotheel, het verlies en herstel van de endotheel barriere en de regulatie van doorbloeding, met name van de microcirculatie. Het onderzoek is dan ook binnen het thema “Microcirculation’ ingebed in Amsterdam Cardiovascular Sciences en Amsterdam UMC.