Amsterdam Cardiovascular Sciences subsidie voor Peter Hordijk en Stephan Huveneers.

Het endotheel bekleedt de binnenkant van al onze bloedvaten en zorgt voor een goede scheiding tussen bloed en weefsels. In dit onderzoek willen de onderzoekers achterhalen wanneer en hoe de het endotheel uit balans raakt waardoor bloedvaten kunnen gaan lekken.

Onderzoekers: prof. dr. PL Hordijk, dr. S. Huveneers, ism prof. Dr. C. De Groot en dr. I. Kovacevic
Centrum: VUmc, AMC
Looptijd: 4 jaar
Bedrag: € 250.000,-

ACHTERGROND
Onze bloedvaten bestaan uit een enkele laag endotheelcellen, die in aderen en slagaderen nog verder omgeven is door spiercellen. De endotheelcellen zijn permanent in beweging en zorgen voor een beperkte, goed geregelde, doorlaatbaarheid van onze bloedvaten. Dat is belangrijk voor de uitwisseling van voedings- en afvalstoffen zuurstof en immuun-cellen tussen bloed en weefsels.

DOEL
Het doel van dit onderzoek is om de dynamiek van het endotheel beter te begrijpen. We weten dat endotheelcellen met elkaar verbonden zijn d.m.v. een moleculaire ritssluiting die lokaal open en dicht kan gaan. Als deze balans verstoord raakt kunnen bloedvaten gaan lekken, wat zal leiden tot oedeem en schade aan spieren en weefsels. Wij zullen de moleculen gaan onderzoeken die deze balans verzorgen. Wij zijn daarbij vooral geinteresseerd in de eiwitten die de ritssluiting vormen als de eiwitten die die ritssluiting open en dicht kunnen doen.

RESULTATEN
Dit onderzoek start in de loop van 2018. In de loop van 2019 zullen de eerste resultaten bekend worden.