RESEARCH

RESEARCH

The Department of Physiology at VU University Medical Center studies (patho)mechanisms of the cardiovascular system. Our research projects focus on diastolic heart failure, inherited (cardio)myopathies, strategies to improve tissue reperfusion and prevent vascular dysfunction in various clinical pathologies (sepsis, diabetes). The majority of our research projects is performed in collaboration with investigators from other (clinical) departments, in close collaboration with the Institute for Cardiovascular Research ICaR-VU.

EDUCATION

EDUCATION

Within VUmc our main education tasks involve the VUmc-compas, the Cardiovascular Research Master and Master Oncology (VUmc School of Medical Sciences). At the VU (Vrije Universiteit)-campus we coordinate several cardiovascular and medical physiology courses for the Faculty of Sciences (FEW) and the Faculty of Earth and Life Sciences (FALW). In addition, our department provides (patho)physiology courses for students of the Amsterdam University College (AUC).

HISTORY

HISTORY

Fysiologie 1914 – 2014        beknopte versie

Fysiologie aan de VU  – toen nog Physiologie –  begint in 1914 met F.J.J. Buytendijk

en krijgt een eigen gebouw – geopend 1917 –  op Valeriusplein 11; ook de zetel van het bureau van de Faculteit Geneeskunde. Maar er is geen geld voor verdere opbouw dus vertrekt Buytendijk in 1924 naar Groningen; later – hij had landelijke bekendheid – is hij een van de initiatiefnemers voor de  Fac Geneesk van Nijmegen

In 1950 herstart  van de VU Faculteit Geneeskunde met 4 hoogleraren; één ervan is A.Th. Knoppers (physiologie en pharmacologie); hij gaat 2 jaar later naar MSD in de VS

Opvolger wordt A.W.J.H. Hoitink in jan 1953.

Hij benoemt 2 studentassistenten uit de 2e-jaar studenten (20), die dan net 3 maanden fysiologie-onderwijs hebben gevolgd; een van de twee is A.A. Knoop. Knoop zal ook de eerste promovendus bij Fysiologie worden, in 1962.

Met een keur van apparatuur nog door Knoppers aangekocht; wordt geëxperimenteerd, voornamelijk met proefdieren. Een aantal van deze apparaten is in 1996 toevertrouwd aan Museum Boerhaave.

Knoop wordt lector in 1967 met zijn openbare les “Een fysiologische visie op het verouderingsproces”. Zijn visie op de veroudering blijkt ook als hij in 1980 bij het 100-jarig bestaan van de VU, het symposium Aging and Medicine organiseert waar als spreker ook dr Leonard Hayflick, (Oakland, Calif.) aanwezig is.

In 1967 verhuizing naar het nieuwe gebouw voor de medische faculteit Van der Boechorststraat 7. Veel ruimte daar voor de werkplaatsen van Fysiologie, nl de instrumentmakerij, electronische werkplaats, glasblazerij en fotografie, de eigen bibliotheek en twee grote prakticumzalen. Met nieuwe modernere apparatuur wordt geëxperimenteerd, zowel met proefdieren als met geïsoleerde organen.

In 1969 is Hoitink vertrokken en wordt A.A. Knoop hoogleraar-afdelingshoofd.
Vanuit de VS haalt hij Nico Westerhof binnen, die heeft vele internationale contacten.
Er wordt besloten alle onderzoek op het hart-vaatsysteem te concentreren. Het onderzoek krijgt enorme impulsen door de samenwerking van Nico Westerhof, Gijs Elzinga, GC van den Bos en Pieter Sipkema.

In 1970 wordt de PDP 15 aangeschaft voor de dataverwerking, de eerste computer in de Faculteit.

Het onderzoek gaat zich meer cardiovasculair concentreren met organen als speerpunt.

Ook de studentenaantallen zijn toegenomen; In 1969 wordt geëxperimenteerd met mc-vragen op tentamens; in 1971 krijgen ca 370 studenten tentamens met deels mc-vragen.
Op de fysiologie praktica willen de studenten niet meer met proefdieren werken, kikkerspiertje en konijnenhartje worden afgeschaft.

Intussen heeft de democratische structuur vorm gekregen; iedereen mag verkozen worden en deelnemen in commissies en raden (eerste democratische faculteitsraad vergadering dec 1972).

De eerste vrouwelijke promovendus is Alice Muller in 1992.

Koninklijke onderscheidingen zijn er rond 1980 voor drie medewerkers die al in 1953 in dienst waren: J.L. Brosky, begonnen als jeugdig knecht, dan directeur van het gebouw Medische Faculteit, Gé van Dijk, analiste en Dirk Verbeek, hoofd instrumentmakerij, beiden actief in raden en commissies.

Zowel In 1980 als in 1990 organiseert Knoop een groots lustrum bij het 30- en 40-jarig bestaan van de Faculteit der Geneeskunde. Tijdens de grote bezuinigingen (en bedreigingen) van de jaren 80 is het Knoop die als vice-decaan het gesprek met het College van Bestuur aangaat.

In januari 1994 gaat Knoop met emeritaat. Hij wordt opgevolgd door GJ Tangelder uit Maastricht in 1995. Het cardiovasculaire onderzoek met zijn vertakkingen in de kliniek is nu onderdeel geworden van het Instituut voor Cardiovasculaire Research, ICaR-VU, opgericht 1992; de samenwerking met de kliniek wordt geïntensiveerd. Westerhof is directeur, VWM van Hinsbergh volgt hem op in 2005.

De preklinische afdelingen van de Faculteit worden met de klinische in het ziekenhuis samengevoegd tot VU-medisch centrum in januari 2001. Van een gesloten bastion wordt de afdeling een open werkplaats waar bijdragen van velen welkom zijn. Het aantal promovendi neemt explosief toe. Door de technische ontwikkelingen gaat het onderzoek van cardiovasculaire dynamica, het hele orgaan, naar meer cellulair en moleculair geöriënteerd onderzoek.

In 2014 wordt Nico Westerhof koninklijk onderscheiden, een vervolg op zijn oeuvre-award in Parijs 2013.

Als in 2014 Tangelder met emeritaat gaat wordt zijn opvolger Jolanda van der Velden, de eerste vrouw op deze positie.

Het onderwijs blijft zich vernieuwen in steeds modernere curricula waarvan de praktica een integraal onderdeel blijven. Het onderzoek zal nog meer toekomst krijgen, want de afdeling zal verhuizen naar het nieuwe O2 gebouw begin 2016.

Start typing and press Enter to search